วิธีการเพิ่ม USER ใน UBUNTU เพื่อสามารถให้ขึ้น WEB SITE ได้

วิธีการเพิ่ม USER ใน UBUNTU เพื่อสามารถให้ขึ้น WEB SITE ได้

login ในชื่อ root

(ชื่อ USER) สมมุติชื่อ racha48

root@tlog-desktop:~# adduser racha48

Adding user `racha48′ …

Adding new group `racha48′ (1001) …

Adding new user `racha48′ (1001) with group `racha48′ …

Creating home directory `/home/racha48′ …

Copying files from `/etc/skel’ …

Enter new UNIX password:(ใส่ password)

Retype new UNIX password: (ใส่ password อีกครั้ง)

passwd: password updated successfully

Changing the user information for racha48

Enter the new value, or press ENTER for the default

Full Name []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Room Number []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Work Phone []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Home Phone []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Other []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Is the information correct? [Y/n] y

root@tlog-desktop:~#ln -s /home/racha48 /var/www/racha48 (ทำการสร้าง link) เปลี่ยน racha48 ไปตาม USER ที่เราสร้าง

หมายเหตุ ตัวอักษร สีน้ำเงินคือต้องพิมพ์

โฆษณา
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ubuntu tlog และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s