วิธีการเพิ่ม USER ใน UBUNTU เพื่อสามารถให้ขึ้น WEB SITE ได้

วิธีการเพิ่ม USER ใน UBUNTU เพื่อสามารถให้ขึ้น WEB SITE ได้

login ในชื่อ root

(ชื่อ USER) สมมุติชื่อ racha48

root@tlog-desktop:~# adduser racha48

Adding user `racha48′ …

Adding new group `racha48′ (1001) …

Adding new user `racha48′ (1001) with group `racha48′ …

Creating home directory `/home/racha48′ …

Copying files from `/etc/skel’ …

Enter new UNIX password:(ใส่ password)

Retype new UNIX password: (ใส่ password อีกครั้ง)

passwd: password updated successfully

Changing the user information for racha48

Enter the new value, or press ENTER for the default

Full Name []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Room Number []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Work Phone []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Home Phone []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Other []:(ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้)

Is the information correct? [Y/n] y

root@tlog-desktop:~#ln -s /home/racha48 /var/www/racha48 (ทำการสร้าง link) เปลี่ยน racha48 ไปตาม USER ที่เราสร้าง

หมายเหตุ ตัวอักษร สีน้ำเงินคือต้องพิมพ์

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ubuntu tlog และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s